Poslání a cíle

Základním posláním naší organizace je pomáhat v našem regionu lidem s nelehkou roztroušenou sklerózou mozkomíšní (multiple sclerosis - dále jen roztroušená skleróza - RS). Cílem této podpory je vytvořit potřebné podmínky pro důstojný, kvalitní, plnohodnotný život lidí s RS, a tím přispět k jejich žádoucí integraci do společnosti. Tato činnost je velice náročná a rozsáhlá a vyžaduje aktivní spolupráci se všemi ostatními souvisejícími subjekty. Musí být průběžná a soustavná a nelze ji časově ohraničit. Jejím základem je vždy efektivní svépomoc postižených, kdy oni sami působí aktivně na svůj zdravotní stav. Náš rozsáhlý sociálně zdravotní program zahrnuje např. konkrétní ozdravné akce (rekondiční pobyty se zdravotním programem, rehabilitační cvičení a plavání a hipoterapii), odborné přednášky, poradenství informační servis či sociální práci. Realizujeme jej pro všechny lidi s RS z našeho regionu bez ohledu na členství v naší organizaci. Naše svépomocná aktivita Roska v našem regionu v podstatě pozitivně ovlivňuje zdravotní stav klientů nejen konkrétními akcemi, ale i tím, že se současně přiměřeně podílí na zaměstnávání lidí s roztroušenou sklerózou. Ti jsou převážně v důsledku své nemoci, ne vlastní vinou, ve svízelné sociální situaci. Důležitá je skutečnost, že veškeré naše humanitární programy jsou samozřejmě otevřeny nejen lidem s roztroušenou sklerózou, ale i všem souvisejícím osobám, které to potřebují, a to bez ohledu na členství v Rosce.